Margreet Visser, Klinisch Psycholoog

Margreet is klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Verder is ze senior onderzoeker bij de afdeling Innovatie en Onderzoek. Ze werkt al haar hele werkzame leven met getraumatiseerde mensen. Aanvankelijk met volwassenen en sinds zo’n 20 jaar met kinderen.

Het KJTC

“Het KJTC behandelt zowel éénmalig als chronisch trauma en heeft zich vooral gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling na het meemaken van (een vorm van) kindermishandeling. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het KJTC. Het KJTC werd opgericht door Francien Lamers-Winkelman en was altijd al een samenwerking tussen de voorlopers van Kenter: OCK het Spalier en de JeugdRiagg. We startten het KJTC indertijd met een klein groepje: de oprichter, een paar medewerkers van het Medisch Kinder Dagverblijf en een paar stagiaires. In de loop van de jaren is het KJTC uitgegroeid tot wat het nu is: een hele leuke, inspirerende en vernieuwende werkplek, met twee teams op drie locaties. Ik werk nu in het team Haarlem, maar heb ook lang in team Heemskerk gewerkt. Beide teams zijn leuk, deskundig en collegiaal en er wordt veel gelachen. Er wordt hard en veel out of the box gewerkt. Dat komt doordat onze doelgroep moeilijk te bereiken en vervolgens binnen te houden is vanwege de specifieke en beladen problematiek.”

Werken bij Kenter

Het leuke aan werken bij het KJTC is onder andere dat het onder de paraplu van Kenter valt. Omdat Kenter zowel Jeugd GGZ als Jeugd en opvoedhulp biedt, kunnen we door goed samen te werken meerdere behandelmethoden inzetten, het zogenaamde integrale werken dus. Voor de behandelmethoden die we gebruiken geldt dat ze evidence based zijn. Dit combineren we met vernieuwende behandelwijzen. We zetten een combinatie van praktijk en wetenschap in. Zodra we wat nieuws ontwikkelen voor gezinnen die onvoldoende baat hebben bij de bestaande behandelmogelijkheden, kijken we ook naar wat wetenschappelijk werkt. Het draait bij het KJTC om een aanpak die leidt tot blijvende veiligheid en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor een hele kwetsbare groep kinderen en jongeren.

Blijvende veiligheid voor hele kwetsbare groep kinderen en jongeren”