Teams

Allemaal een eigen karakter. Allemaal hetzelfde doel!

Kind- en Jongerenteam

Het Kindteam is er vooral voor cliënten tot 12 jaar en een Jongerenteam voor jongeren van 12 jaar en ouder. Maar de teams zijn er ook voor de rest van het gezin! Professionals vanuit allerlei vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ werken in deze teams samen.

Santpoort-Noord

Negentien zeer ervaren medewerkers vormen het team in Santpoort-Noord. Er bestaat veel diversiteit in de functiegroepen. HYPE zit als specialisme in het team. Er heerst een open cultuur, iedereen is goed benaderbaar en de collega’s werken graag samen. Een veerkrachtig, zelfstandig team dat zijn schouders eronder zet. Het team is trots op het feit dat er gezamenlijk wordt gezocht voor wat het beste past bij een client. Voor iemand die komt werken bij dit team valt er veel te halen qua expertise en onderlinge betrokkenheid. Andersom staat het team zeer open voor nieuwe input. Daadkrachtige, creatieve, humorvolle doorzetters die nieuwe collega’s graag verwelkomen!

Hoofddorp

Dit team bestaat uit 16 medewerkers. Twee psychiaters, drie secretariaat medewerkers, een teamleider, een klinisch psycholoog, en een in opleiding, GZ psychologen, waarvan ook een in opleiding, orthopedagogen, een systeemtherapeut, ambulant behandelaren, een maatschappelijk werker en een arts. Een open, betrokken en dynamisch team dat van aanpakken houdt en elkaar respecteert. Op een doorsnee dag, die eigenlijk niet zo doorsnee is, zien de teamleden cliënten en hebben ze face to face en via beeldbellen of via een online platvorm contacten. Verder is er multidisciplinair overleg met collega’s, intervisie, op dinsdag yoga, gezamenlijke lunch, contact met scholen en verwijzers en soms crisisgevallen. De sfeer in het team laat zich het beste omschrijven als oprecht geïnteresseerd in elkaar, laagdrempelig maar ook ontwikkelend met elkaar.

Amstelveen

Het Kind- en Jongerenteam van Kenter in Amstelveen bestaat uit vijftien enthousiaste medewerkers. Dit zijn een psychiater, klinisch psycholoog en één in opleiding, GZ psychologen, ambulant hulpverleners, basis psycholoog, orthopedagoog generalist, psychotherapeut en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Drie secretariaat medewerkers ondersteunen het team. Het is een team met open, nieuwsgierige, goed samenwerkende teamleden. De dag bestaat uit het zien van cliënten, overleg met collega’s, intervisie, gezamenlijke lunch, overleggen met scholen of verwijzers en nog heel veel andere zaken. In elk geval is geen dag hetzelfde als de vorige of de volgende. Het team kenmerkt zich door bouwen, uitdagingen, meedenken en aanpakken.